EMALAT, QURAŞDIRMA,
BOYA & QUMLAMA, TEST XİDMƏTLƏRİ


header photo

Destruktiv Sınaq

Biz aşağıdakı destruktiv testləri həyata keçiririk:

  • Charpy Təsir Testi
  • Uzanma Testi
  • Əyilmə Testi
  • Makro Testi
  • Bərklik Testi

Qeyri destrkuktiv testinə əlavə olaraq, MQS həmçinin destruktiv testi də aparır, dartma maşınları, əymə maşını, Charpy təsir sınaq maşınları və bərklik testerlərinə malikdir və onlarla işləyir.

Bu bacarıqlar qaynaq prosedurları kvalifikasiyası testi və poladın xüsusiyyətlərini, o cümlədən sertifikat olmayan yaxud kifayət etməyən dartılma qüvvəsini müəyyən etmək üçün, bir çox şirkətlər tərəfindən geniş istifadə edilir.

MQS destruktiv sınaq, qeyri-destruktiv sınaq və təlim üçün ABS akreditasiyasına malikdir.