EMALAT QURAŞDIRMA,
DESTRUKTIV & QEYRI DESTRUKTIV,
BOYA & QUMLAMA XİDMƏTLƏRİ

Dil Seçimi:

 

 

header photo
NO Avadanlıq Vahid Sayı İstehsal Kodu
1 Dartma test maşını 50t ədəd 1 1359
2 Əymə test maşını 50t ədəd 1 101
3 Dartma test maşını 10t ədəd 1 850
4 Charpy Təsir Test Maşını MK30 ədəd 1 1181
5 Rokvell Bərklik Testeri ədəd 1 1713
6 Brinell Bərklik Testeri ədəd 1 993
7 Equitip Bərklik Testeri ədəd 1 -
8 Qamma Radioqrafiya Mənbəyi Proyektoru 'Elite-880' (İzotop Ir192) ədəd 1 USA/9296/B(U)-85
9 Qamma Radioqrafiyası Mənbəyi Proyektoru 'Gammamat T-1F' (İzotop Ir192) ədəd 1 D/2012/B(U)-85
10 Rentgen Maşını Mira-2D ədəd 1 10561
11 Rentgen Maşını ICMA-Belçika ədəd 1 3005-OGZ/2
12 Dozimetr Model188813/LE ədəd 1 0048-019
13 Dozimetr Model188813/LE ədəd 1 0048-016
14 Radiasiya ölçən ND-1000 ədəd 1 -
15 Sıxlıq ölçən "Digital" ədəd
4 37108
16 Plyonka Qurudan Maşın "AGFA DP" ədəd 1 03/00 3566
17 Sıxlıq ölçən maşın "Krautkramer DM-4" ədəd 1 0972-V1932
18 Ultrasəs komplekti "Krautkramer USK-8B" ədəd 1 34651-666
19 Ultrasəs komplekti "Krautkramer USK-7B" ədəd 1 31281-8303
20 Ultrasəs komplekti "Krautkramer USK-7B" ədəd 1 31281-4912
21 Qaranlıq otaq taymeri ədəd 3 -
22 Illuminator AGFA ədəd 4 82658
23 Illuminator WINDOWS ədəd
1 6671/97
24 Ultrasəs Nəzarət Nümunəsi ədəd 3 -
25 Elektromaqnit YOKE ədəd 1 -
26 Elektromaqnit Y6 240B AC ədəd 1 -
27 Avtomatik Film Çıxaran Qurğu ədəd 1 -
 28 CNC Avtomatik Metal list kəsmə və deşmə avadanlıgı  komplekt    1  

Bütün avadanlıqların siyahısı