EMALAT QURAŞDIRMA,
DESTRUKTIV & QEYRI DESTRUKTIV,
BOYA & QUMLAMA XİDMƏTLƏRİ

Dil Seçimi:

 

 

header photo
960;350;0326af9edd3b28fed6c8d572e7673b97c0583860960;350;25172591e214bb39a7df7c38d5bb098b329b6cbd960;350;930c315dc0fdc778b17c17d642327cdfbe075bf1960;350;f79de87373060e5aa56ca43968a58e2e6d1c9b2c

MQS işçi heyəti baxımından 100% yerli işçilərdən komplektləşmiş, qeydiyyatdan keçmiş, Azərbaycan şirkəti olduğuna görə xərc baxımından rəqabətə davamlıdır. Qiymət baxımından rəqabətə davamlı olmağımız, beynəlxalq podratçılar ilə əməkdaşlıq etmək imkanlarımızı artırır.

Şirkətin idarəetmə və aparıcı personalı Sovet dövründə əhəmiyyətli təcrübə qazanaraq neft-qaz sənayesində ekspert biliklərə malik şəxslərdir.

Quraşdırma Xidmətləri

Qaynaq Kursları

HSE Təlimləri

Layihələr