EMALAT QURAŞDIRMA,
DESTRUKTIV & QEYRI DESTRUKTIV,
BOYA & QUMLAMA XİDMƏTLƏRİ

Dil Seçimi:

 

 

header photo

Qeyri-destruktiv Sınaq

Biz aşağıdakı qeyri-destruktiv sınaqlar aparırıq:

  • Radioqrafik sınaq
  • Magnit hissəciklərinin yoxlanılması
  • Boyanın Nüfuzetmə sınağı
  • Ultrasəs testi
  • Vizual test

“Müayinə və təlim qurğuları Babək Prospekti 33A ünvanında MQS-nin korporativ ofisində yerləşir.

Bu qurğu təxminən 3000 m2 sahəni əhatə edir və buraya korporativ offislər, çoxlu təchiz edilmiş təlim otaqları, 20 körfəz qaynaq təlim qurğusu, maşın sexi, material test laboratoriyaları, izotop anbarı, radioqrafiya yaratma otağı, istehlak malları anbarı və çöl quraşdırma sahəsi daxildir.

Təhlükəsiz izotop anbarı, istehlak malları anbarları, radioqrafiya hazırlama otağı və material sınaq labaratoriyası üçün bir sıra binalar tikilmişdir.

MQS tərəfindən əldə edilməzdən qabaq bu yer Mərkəzi Əməliyyat Labaratoriyası tərəfindən Caucuses Energy İnstallation Trustın qaynaq və test işləri üçün istifadə edilirdi və bir sıra yoxlayıcı avadanlıqlar MQS üçün saxlanılmışdır.

MQS-in geniş çeşidli NDT avadanlığı vardır ki, buraya qamma radioqrafiya mənbəyə proyektorları, dozimetrlər, radiometrlər (mini-rad), rəqəmsəl sıxlıqölçənlər, ultrasəs qurğuları, qalınlıq ölçən maşınlar, elektromaqnitlər, illuminatorlar, lent quruducuları, avtomatik lent prosessorları, daşınar qaranlıq otaqlar, azalan sayğaclar, istilik emalı transformatorları və əlaqədar qurğular daxildir.

Yoxlama işinə götürülmüş bütün MQS işçiləri ASNT, EN Səviyyə I-i keçmiş, və onların minimum faizi isə səviyyə II-yədək yüksəlmişdir. Təlimləri icra etmək üçün MQS səviyyə III-ə uyğun texnikləri işə götürür. MQS-in Radioqrafik təftiş, Ultrasəs təftişi, MPİ təftişi və Boya Nüfuzetmə təftişi keçirməyi bacarır.

MQS destruktiv sınaq, qeyri-destruktiv sınaq və qaynaqçı təlimi üçün ABS və Moody İnternationalın akreditasiyasına malikdir.