EMALAT QURAŞDIRMA,
DESTRUKTIV & QEYRI DESTRUKTIV,
BOYA & QUMLAMA XİDMƏTLƏRİ

Dil Seçimi:

 

 

header photo

Quraşdırma

Quraşdırma sexi 4 sahəyə bölünür – ikisi ümumi quraşdırma/profil kəsmə işləri üçün, biri ekzotik metallar üçün (paslanmayan polad, super ikiqat spiral, alimunium və boya sexi).

Əsas quraşdırma sexi ümumilikdə 13885 metr2 sahəni əhatə edir. Bu sexdə quraşdırma üçün 3 anbar ofis kompleksi, KQ/KN və layihə personalı üçün otaq və hamam otağı, soyunub geyinmə otağı və tualet vardır. İlk quraşdırma sahəsi 2 hissədən ibarətdir ki, onların da hər birində 2x14 tonluq, tam sertifikatlı SWL başüstü kranları vardır, digər quraşdırma ərazisi isə 3 hissəyə bölünüb ki, onların da hər birində 2x14 tonluq, tam sertifikatlı SWL başüstü kranları vardır.

Ekzotik metal sexi tam örtülüdür və təqribən 900 m2 sahədə yerləşir. Bu sex ağac örtüyü ilə örtülüb ki, bənzərsiz metal çirklənmələrinin qarşısı alınsın və burada 2x6 tonluq, tam sertifikatlı SWL başüstü kranları vardır.

Əsas quraşdırma sexində yeni ventilyasiya sistemi vardır və Bakı Gigiyena Təftiş Mərkəzinin bu yaxınlarda apardığı yoxlama (Səhiyyə Nazirliyinin nəzarəti altında) göstərmişdir ki, bu sistem müvafiq iş şəraitini təmin etmək üçün effektivdir.

Polad Konstruksiyalar

MQS boru dayaqlardan tutmuş mürəkkəb strukturlara kimi, yerli sertifikatlaşdırılmamış poladdan tutmuş yüksək dərəcəli polad, paslanmayan polad və aliminiuma qədər müxtəlif materiallardan istifadə etməklə geniş çeşidli struktur kompenentlər hazırlamışdır.

MQS-nin CNS lövhə profil kəsən maşını vardır ki, bu da 3.5 metr eni, 16 metr uzunu və 300 mm qalınlığı olan lövhələri kəsməyə imkan verir. Bizdə həmçinin hava ilə işləyən gilyotin də vardır ki, o da 2.4 metr eni, 6 metr uzunu və 20 mm qalınlığı olan lövhələri kəsməyə imkan verir.

3 metr eni və 40 mm qalınlığı olan lövhələri qatlayan qurğular da vardır.

Boru sistemi

MQS boru sisteminin qaynağı üçün tam qaynaq prosedurları vardır və istənilən dərəcəyə malik karbonlu polad, dupleks, super dupleks, paslanmayan polad, mis/mis ərintiləri və aliminiumun kəsilməsi imkanları vardır.

690-adək sınağı aparmaq üçün təzyiq sınağı qurğusu vardır.

MQS-nin həmçinin GRE boru sistemi üçün istehsal, qurşadırma və sınaq işlərini həyata keçirə bilən Hollandiya, Ameronda təlim keçmiş bir sıra işçiləri vardır və hal-hazırda onlar, yeni BTC boru xəttinin Azərbaycanda və Gürcüstanda yerləşən nasos stansiyaylarında istənilən boru sistemi işlərini görmək üçün Petrofak tərəfindən işlə təmin ediliblər.

Kanalizasiya

MQS-də hal-hazırda metal lövhələrin işçi avadanlığının tam çeşidi, o cümlədən diyircəklər, gilyotinlər, top düzəldiciləri, bağlayıcı formalar, tutqaclar və pərçimləmə avadanlığı vardır və bütün Qərb Azəri kanalizasiya quraşdırma işlərini bitirmişdir və indi bütün Şərqi Azəri kanalizasiya quraşdırma işləriylə məşğuldur – burada material 4 mm qalınlıqlı paslanmayan poladdan hazırlanır.