EMALAT QURAŞDIRMA,
DESTRUKTIV & QEYRI DESTRUKTIV,
BOYA & QUMLAMA XİDMƏTLƏRİ

Dil Seçimi:

 

 

header photo

Şirkət haqqında

MQS 1998-ci ildə Azərbaycanda dövlət qeydiyyatından keçib. MQS Qafqaz Enerji Qurğularının trastının qaynaq və sınaq işləri üçün Mərkəzi Əməliyyat Labaratoriyasının bazasında yaradılmışdır, MQS köhnə Sovet İttifaqının bütün ərazisindəki, böyük elektrik stansiyaları və atom elektrik stansiyaları tikilərkən uzun müddətli iş şəraiti zamanı əldə edilən dəyərli iş təcrübəsinin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

MQS-nin bu gün əsas əməliyyat sahələri Xəzər regionundakı neft, qaz, neft-kimya yenilənən enerji layihələridir. Şirkətin “Müştəri Razılığı” və “Biznes Üstünlüyü” strategiyası müxtəlif partnyorluq vasitəsi ilə inkişafa və bölüşdürülən resurs idarəetməsinə imkan yaradır. Bu siyasəti yaratmağın əsas məqsədi çevik, yüksək keyfiyyətli və xərclər baxımından səmərəli xidmətlər vasitəsilə müştəri gözləntilərini və tələblərini qarşılamaq və onu üstələməkdir. MQS çevik və müştəri oriyentasiyalı şirkətdir.

MQS işçi heyəti baxımından 100% yerli işçilərdən komplektləşmiş, qeydiyyatdan keçmiş, Azərbaycan şirkətidir ona görə də biz inanırıq ki, o xərc baxımından rəqabətə davamlıdır. Ona görə də biz qiymət baxımından rəqabətə davamlı olmaqla yanaşı, bunu gücləndirmək məqsədiylə müvafiq beynəlxalq podratçılarla əməkaşlıq edə bilərik. Şirkətin idarəetmə və aparıcı personalı Sovet dövründə əhəmiyyətli təcrübə qazanmışlar və neft-qaz sənayesində ekspert biliklərə malikdirlər. Son bir neçə il ərzində MQS neft və qaz sektorunda çalışan bir sıra yerli və Dövlət təşkilatları ilə əlaqələr qurmuş və Qərb şirkətləri üçün vacib layihələr həyata keçirmişdir. Buna nail olmaq üçün MQS Qərb üsullu idarəetmə sistemlərini tətbiq etmiş və beynəlxalq qaydalara və standartlara uyğun fəaliyyət göstərir. Layihə personalına qoyulan artan tələblərə əməl etmək üçün MQS indi bacarıqlı peşə ixtisasları üçün verilənlər bazasını yaratmışdır. 

MQS emal boru quraşdırmaları, ağır və yüngül strukturlu polad məmulatlar, təzyiq altında işləyən qablar, emal tormoz mexanizmləri, mexaniki sahə xidmətləri və mülki tikinti xidmətlərini təchiz edir.

MQS  Azərbaycanda və digər ölkələrdə (məsələn Gürcüstan) fəaliyyət göstərir və qeyd olunan ölkələrdə profesional tikinti mühəndislik departamenti, tam avadanlıqlar ilə təchiz olunmuş ofislər, idarəetmə sistemləri və ən sürətli proqram təminatı mövcuddur. Şirkətin diversifikasiyalı fəaliyyətinə yardım etmək məqsədi ilə HSE və Keyfiyyətə Nəzarət departamentləri yaradılmışdır.